Đăng ký khoá học thành công

Bạn đã đăng ký khóa học thành công. 


Thông tin khóa học của bạn và cách thức chuyển khoản sẽ được gửi qua email cho bạn. 

Vui lòng kiểm tra email để được hướng dẫn hoàn thành đăng ký
P/S: Nếu bạn cần bất cứ sự hỗ trợ nào, vui lòng gửi email đến địa chỉ: 
training@antdemy.vn


Hotline: 0906 657 379

Kiểm tra e-mail xác nhận đăng ký thành toán thành công

Hướng dẫn thanh toán và chuyển khoản sẽ được gửi qua e-mail

Làm theo hướng dẫn trong e-mail để kích hoạt tài khoản khóa học

Copyright text 2019 by Ant Academy.