• You are here:
  • Home »

KHÓA HỌC ONLINE

  • Học viên được cung cấp tài khoản học online bằng hình thức xem video bài giảng có sẵn trên website
  • Được cung cấp giáo trình, bản vẽ, tài liệu kèm bài giảng
  • Được hoàn thành 1 dự án mẫu
  • Có nhóm kín hỗ trợ trọn đời theo mỗi lớp học

DANH SÁCH KHÓA HỌC

Đọc bản vẽ công nghệ, đường ống

2.500.000 đ

999.000 đ

Thiết kế đường ống sử dụng CAD Plant 3D

2.500.000 đ

1.999.000 đ

Thiết kế đường ống ứng dụng PDMS

2.900.000 đ

1.999.000 đ

Thiết kế nhà máy 3D ứng dụng CADWORX


2.500.000 đ

1.999.000 đ

Tính toán bồn áp lực theo ASME 8 và PV Elite

2.500.000 đ

1.999.000 đ

Tính ứng suất đường ống với CAESAR II


2.999.000 đ

1.999.000 đ

Mô phỏng công nghệ - phần mềm HYSYS động (nâng cao)

2.500.000 đ

1.999.000 đ

Mô phỏng công nghệ - phần mềm HYSYS (nâng cao)

2.500.000 đ

1.999.000 đ

Mô phỏng công nghệ - phần mềm HYSYS


2.500.000 đ

1999.000 đ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Hotline/zalo : 0906 657 379 
Email: training@antdemy.vn